poniedziałek, 9 marca 2009

Zloto Pierscionki

Także póśniej, w czasach świetności Rzymu, sztuka złotnicza zadziwiała pomysłowością twórców i artyzmem wykonania. Do dnia dzisiejszego jest ona owiana pewną dozą tajemnicy, którą współcześni badacze stale próbują zgłębić. W kwarcowym bawolim oku minerały te zostały zastąpione przez tlenki i wodorotlenki żelaza ś głównie hematytu i goethytu. Kwarcowe bawole oko współwystępuje zazwyczaj z kwarcowym tygrysim okiem, od którego jest jednak znacznie rzadziej spotykane. Własności, występowanie i zastosowanie kwarcowego bawolego oka, poza barwą, są bardzo podobne do kwarcowego tygrysiego oka. Zakłada się, że podłoże lasu bursztynowego było silnie przesiąknięte wodą, co pozwoliło na zachowanie się żywicy wyciekającej z drzew. -

Unikalna bizuteria artystyczna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz